A B C D F G J K L M N O P R S Ś T U W Z Ż

mgr Justyna Janus-Konarska

o mnie

 Doktor nauk humanistycznych, językoznawca i medioznawca, specjalista do spraw komunikacji i zarządzania zmianą w biznesie. Autorka wielu publikacji naukowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Od lat wprowadza studentów w tajniki dziennikarstwa, marketingu i public relations.
Na co dzień szkoli, trenuje, komunikuje i usprawnia procesy biznesowe w zespole Global Process Payroll Management w dużej korporacji. W wolnych chwilach uczy obcokrajowców języka polskiego, prowadząc kursy adapatacyjno-językowe. 

Zainteresowania badawcze:
• dyskurs medialny
• lingwistyka kulturowa

 

 

 

doświadczenie zawodowe

 Pierwsze doświadzczenie dziennikarskie zdobywała w dawnym „Słowie Polskim” i „Gazecie Wrocławskiej”. Potem przyszedł czas na redakcje telewizyjne TVP i TVN. Nawet prowadzoną przez siebie pogodę zamieniła w wyzwanie naukowe, przygotowując artykuł: "Parasol noś i przy pogodzie, czyli prognoza pogody jako tekst". Jej rozprawa doktorska dotyczyła analizy porównawczej telewizyjnych programów informacyjnych. 
Portfolio klientów z wcześniejszych projektów obejmuje między innymi: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, biuro projektu „Teraz Wrocław” – promujące miasto wśród zagranicznych studentów i autorski projekt dla cudzoziemców „Welcome to Wrocław”, Kuźnię Kadr na Uniwersytecie Ekonomicznym, wrocławską Agencję Rozwoju Innowacji, Zespół Promocji i Informacji Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, targi Wrocławskie Promocje Dobrych Książek, projekt Lekcje Historii dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość itp.

 

Wykaz redakcji większych produkcji telewizyjnych dostępny jest w internetowej bazie filmu polskiego.

publikacje

 • Obraz telewizyjny jako strategia nadawcza dyskursu, [w:] Wolny- Zmorzynski K., K. Furman, W. Snopek [red.] Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych, Poltext, 98-110., Warszawa 2013
 • Nowe media – nowa komunikacja medialna, [w:] I. Borkowski, K. Stasiuk-Krajewska [red.], Przemiany świata mediów, [Dziennikarstwo i Media 3], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 87-97., Wrocław 2012
 • Janus-Konarska J., M. Gołębiowska , Facebook jako forma komunikacji między studentami uczącymi się języka polskiego jako obcego, [w:] P. Garncarek, P. Kajak [red.], Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum", 147-151., Warszawa 2012
 • Janus-Konarska J., M. Gołębiowska, Słowa tabuizowane w świadomości cudzoziemców uczących się języka polskiego, [w:] B. Grochala, M. Wojenka-Karasek [red.], Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego-3, wyd. 18, [Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 183-192., Łódż 2011
 • Kochać “na lipę”, czyli język uczuć i wartości w „Listach na wyczerpanym papierze”, [w:] I. Borkowski [red.], Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 279-285., Wrocław 2011
 • Język telewizyjnych serwisów informacyjnych w ujęciu normatywnym [w:] Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, seria: Języka a komunikacja 27, Wydawnictwo Tertium, s. 275-281., Kraków 2010
 • News reportażowy, czyli o wpływie reportażu na telewizyjne przekazy informacyjne [w:] Reportaż bez granic. Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, red. I. Borkowskiego, s. 161-167., Wrocław 2010
 • Parasol noś i przy pogodzie, czyli prognoza pogody jako tekst [w:] Przestrzenie komunikowania, pod red. K. Stasiuk-Krajewskiej i I. Borkowskiego, Dziennikarstwo i Media, 1. s. 163-173 , Wrocław 2010
 • Tabu w słowach i o obrazach, czyli o etyce w telewizyjnych serwisach informacyjnych [w:] Eurolingua&Eurlolitteraria, s.125-130;, Liberec 2009
 • Socjolekt dziennikarzy telewizyjnych [w:] Rozprawy Komisji Językowej XXXV, red. J. Miodek, W. Wysoczański, s.149-157;, Wrocław 2008
 • Odnoklassniki.ru a Nasza klasa.pl – portret nadawcy w polskich i rosyjskich portalach społecznościowych (w druku). Razem z Ilahą Karimovą-Kiecenką
 • Słowa tabuizowane w świadomości cudzoziemców uczących się języka polskiego (w druku). Razem z Martą Gołębiowską.
 • Facebook jako forma komunikacji między studentami uczącymi się języka polskiego jako obcego (w druku). Razem z Martą Gołębiowską.
 • Stand-up, czyli wypowiedź reporterska w telewizyjnych serwisach informacyjnych w ujęciu pragmatycznym i kulturowym (w druku). Razem z Elżbietą Woźniak-Łojczuk
więcej »

tel: (71) 375 7900   fax: (71) 375 79 01

2009 - 2016 © Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego